MẶT BẰNG BLOCK C

  • Mặt bằng mường thanh gò vấp căn 01 - 02
  • Mặt bằng mường thanh gò vấp căn 03-04
  • Mặt bằng mường thanh gò vấp căn 05-06
  • Mặt bằng mường thanh gò vấp căn 07-08
  • Mặt bằng mường thanh gò vấp căn 09-10
  • Mặt bằng mường thanh gò vấp căn 11-12
  • Mặt bằng mường thanh gò vấp căn 13-14
  • Mặt bằng mường thanh gò vấp căn 15-16
  • Mặt bằng mường thanh gò vấp căn 17-18
  • Mặt bằng mường thanh gò vấp căn 19-20

© Copyright 2019 - CHUNG CƯ MƯỜNG THANH GÒ VẤP SÀI GÒN

Hotline
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
+