Hé lộ ý nghĩa đặc biệt đằng sau biểu tượng GM Meeting 2019

Lựa chọn hình ảnh bánh lái – mặt trời là hiện thân của định hướng, soi sáng và dẫn đường làm biểu tượng cho đại hội GM Meeting, nhóm thiết kế muốn gửi tới thông điệp chủ động đương đầu trên mọi lĩnh vực, khai phá và phát huy sức mạnh nội  lực để đưa Tập đoàn Mường Thanh  phát triển ngày càng vững mạnh.

© Copyright 2019 - CHUNG CƯ MƯỜNG THANH GÒ VẤP SÀI GÒN

Hotline
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
+